Výroční členská schůze se uskuteční 25. 3. 2023 v Havlíčkově Brodě.
Program
Prosíme o potvrzení účasti na schůzi do 18. 3. 2023 prostřednictvím tohoto formuláře – https://bit.ly/clenska2023. Tato schůze je zároveň volební do výboru i kontrolní komise. Pokud máte zájem se aktivně zapojit do práce pro klub, vyplňte dotazník a zašlete ho do 18. 3. 2023 na e-mail volby@kralicihop.eu.

Potenciální pořadatelé mohou hlásit plánované akce na mail jednatel@kralicihop.eu.