Členské příspěvky

Připomínáme všem členům Klubu Králičího Hopu povinnost zaplacení členských příspěvků pro rok 2020. Příspěvek je třeba zaplatit nejpozději do 31. 12. 2019. Pokud nebude platba do tohoto data připsána na účet klubu, automaticky zaniká členství v klubu. 

Číslo účtu KKH: 246308486/0300
Variabilní symbol: 2020
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Výše členského příspěvku pro dospělé členy je 200 Kč, pro členy do 18 let 100 Kč.

Snížené členské příspěvky platí člen i za ten rok, ve kterém dosáhne osmnáctých narozenin. Na měsíci narození nezáleží.