Tituly Champion

Žádost o udělení titulu

Každý králík, který získal 3 certifikáty v dané disciplíně od dvou nebo více odpovědných pořadatelů získává titul Šampion (zkratka Ch). Tento titul se stává po schválení jednatelem ČSCH-KKH trvalou součástí jména králíka, umisťuje se před jméno králíka.

Pokud králík získá kvalifikaci na titul Šampion ve dvou disciplínách, získává titul Great Šampion (zkratka Gt Ch), pokud králík získá kvalifikaci ve třech disciplínách, získává titul Super Šampion (zkratka S Ch), pokud získá kvalifikaci ve všech 4 disciplínách, dostane titul Grand Šampion (zkratka Gd Ch).

Certifikát může být udělen králíkovi v elitní třídě rovinné dráhy nebo parkuru za těchto tří podmínek:

  • králík zvítězil v elitní třídě
  • v soutěži bylo minimálně 10 účastníků
  • králík udělal v soutěži maximálně 2 chyby v jednom běhu

Certifikát může být udělen králíkovi ve skoku dalekém nebo vysokém při splnění těchto tří podmínek:

  • králík zvítězil
  • v soutěži bylo minimálně 10 závodníků
  • králík překonal výšku minimálně 70 cm, nebo dálku minimálně 180 cm

Certifikát se uděluje vždy vítěznému králíkovi. V případě 50 a více účastníků závodu, uděluje se Certifikát králíkům na prvním a druhém místě. V případě 100 a více účastníků, uděluje se certifikát na prvním, druhém a třetím místě. Získání certifikátu (zkratka Cert) zapisuje odpovědný pořadatel do Výkonnostního průkazu, případně vydá písemné potvrzení. Pro zisk Certifikátu lze započítat zpětně tuzemské i zahraniční soutěže za splnění následujících podmínek:

  • jedná se o oficiální závody
  • výsledek lze ověřit z oficiálních výsledkových listin
  • výsledek je zapsán a potvrzen ve Výkonnostním průkazu

O udělení titulu je nutné oficiálně požádat jednatele ČSCH-KKH. Udělení titulu se vztahuje ke králíkovi, proto je možno do žádosti o udělení zařadit i výkony králíka s různými závodníky (v různých týmech).