Jak registrovat

Žádost o zařazení do Plemenné knihy ČSCH-KKH

 

Pravidla pro přidělení identifikačních čísel Plemenné knihy v rámci Klubu Králičí Hop

1 Přidělení identifikačních čísel
a) je bezplatné;
b) zažádat o přidělení identifikačních čísel Plemenné knihy může pouze člen KKH;
c) přidělit identifikační čísla plemenné knihy může pouze registrátor KKH;

2 Systém přidělení identifikačních čísel Plemenné knihy
a) identifikační čísla přiděluje pouze registrátor KKH;
b) každému králíkovi, kterému je přiděleno identifikační číslo na základě žádosti o zápis do Plemenné knihy;
c) identifikační čísla plemenné knihy budou přidělována v pořadí, dle zaslaných žádostí;
d) přidělená identifikační čísla budou užívána pouze za účelem registrace odchovů mláďat v rámci ČSCH-KKH
e) králík, pro kterého žadatel žádá přidělení identifikačního čísla, musí splnit požadavky pro zařazení do Plemenné knihy

3 Postup majitele / chovatele při podání Žádosti o zařazení do Plemenné knihy
a) majitel / chovatel sportovních králíků, jenž projeví zájem o zařazení do Plemenné knihy zašle svou žádost na email registrátora KKH: registrator@kralicihop.eu;
b) v žádosti potvrdí svůj souhlas s dodržením pravidel a připojí své jméno, příjmení, název CHS a její registrační kód, a datum, kdy o přidělení žádá;
c) vyplní všechny informace o zvířatech, pro která žádá o přidělení identifikačních čísel;
d) majitel / chovatel je povinen vést takto označené zvíře ve všech registracích ČSCH-KKH;

4 Postup registrátora KKH
a) registrátor KKH odpovídá za správné přidělení identifikačních čísel Plemenného sportovního králíka;
b) po obdržení Žádosti o zařazení do Plemenné knihy je registrátor KKH povinen do 14 dnů tuto žádost posoudit a zkontrolovat;
c) neshledá-li registrátor KKH v doručené žádosti žádné nedostatky, přidělí Plemenným sportovním králíkům identifikační čísla;
d) registrátor KKH po přidělení identifikačních čísel vystaví takto zaregistrovanému králíkovi List plemenného sportovního králíka

5 Povinnosti majitele / chovatele sportovních králíků
a) je povinen ihned po obdržení Listu plemenného sportovního králíka, takto zaregistrované zvíře nechat nezaměnitelně označit (tetováním, označit mikročipem) přiděleným identifikačním číslem, nebo:
b) je povinen vést sportovní králíky pod registračními čísly – oficiálně přidělenými klasickou registrací čistokrevných králíků u ČSCH nebo registrací či startovacími čísly, přidělenými registrátorem KKH;
c) nesmí králíky znovu nezaměnitelně označovat, již jednou označení králíci budou v KKH vždy vystupovat pod původními registračními značkami;
d) při prodeji / přesunu králíka k jinému majiteli je povinen ke sportovnímu králíkovi předat veškerou dokumentaci vystavenou v KKH (Průkaz sportovního králíka, Rodokmen sportovního králíka; Výkonnostní průkaz; List plemenného sportovního králíka, zapsaného v PK KKH);
e) vystupovat vždy v rámci mravních zvyklostí, přičemž se řídit a respektovat zákony ČR a EU a to nejen v oblasti chovu;
f) svým jednáním na veřejnosti dbát o dobré jméno a pověst ostatních majitelů a chovatelů sportovních králíků;