Hry

Inspirace na hry ve skákání králíků přes překážky pro zpestření tréninku, popř. jako doprovodný program závodu.

SKÁKÁNÍ DO KRUHU

K této soutěži se vybuduje kruhovitá dráha s 10 překážkami. Podle výkonnostní kategorie králíků činí výška jednotlivých překážek 25 nebo 35 cm. Soutěží se o to, kolik překážek králík přeskočí bez chyby v časovém limitu 60 s.

Shozené překážky musí být znovu ihned postavené. Čas začíná běžet na povel rozhodčího. Králík nesmí minout žádnou překážku. Králík, který u čtyř běhů přeskočil bez chyby nejvíce překážek, vyhrál. Mezi jednotlivými běhy musí mít králík odpočinek nejméně 10 minut.

DUEL

U duelu se postaví dvě překážkové dráhy rovnoběžně vedle sebe, vždy s nejméně 10 stejnými překážkami. Na start nastoupí vždy dva týmy proti sobě. Vítěz dostane plusový bod, prohrávající minusový bod (1:0 resp. 0:1). Během soutěže startuje každý tým proti každému týmu. Na konci soutěže vyhrál králík, který získá nejvíce plusových bodů.

Podle výkonnostní kategorie činí výška jednotlivých překážek 25 nebo 35 cm.

Systém je možné změnit na tzv. K.O. systém, kdy poražený z dvojice opouští soutěž a vítěz pokračuje v běhu proti vítězi druhé dvojice. Mezi jednotlivými běhy musí mít králík odpočinek nejméně 10 minut.

VYLUČOVACÍ SKÁKÁNÍ

Je pět běhů s 10 překážkami. Až na počet překážek a výšku platí pravidla rovinné dráhy. V 1. běhu jsou překážky max. 8 cm vysoké, ve 2. běhu 16 cm, ve 3. běhu 24 cm, ve 4.běhu 32 cm a v 5. běhu 40 cm. Do dalšího kola postupují všichni soutěžící, kteří udělali v předešlém běhu ne více než 3 chyby.

Až do 4. běhu jsou rozhodující jen chyby a to, že nepřesahuje maximální čas. Změna následuje v pátém běhu, ve kterém se vedle chyb zapisuje také čas. Vítězem je králík s nejmenším počtem chyb. U stejného počtu chyb rozhoduje rychlejší čas.

Mezi jednotlivými běhy musí mít králík odpočinek nejméně 10 minut.