12. Mistrovství České republiky

Mistrovství ČR se mohou účastnit pouze členové klubu ČSCH-KKH. Pro start na MČR musí všechny závodní dvojice splnit kvalifikační podmínky na některém z vyhlášených kvalifikačních závodů.

TERMÍN a MÍSTO KONÁNÍ

13. 4. 2024
sobota

Sportovní hala Příbram
adresa

PODMÍNKY ÚČASTI

Mistrovství se mohou účastnit pouze členové klubu. Závodní dvojice musí splnit kvalifikační podmínky na některém z vyhlášených kvalifikačních závodů pro toto mistrovství. Na MČR budou moci být králíci přihlášeni v nejvyšší třídě, ve které byli na MČR kvalifikováni. V případě, že již králík přestoupil do vyšší třídy, ve které není kvalifikován, nemůže na MČR nastoupit do třídy nižší (kvalifikace je tedy neplatná).

LIMITY ZÁVODU

Vyhlášené disciplíny: 

  • rovinná dráha (střední třída, těžká třída, elitní třída)
  • parkur (střední třída, těžká třída, elitní třída)
  • skok vysoký
  • skok daleký

Předpokládaný program:

7:00 – 7:45 zdravotní přejímka
8:00 – 8:15 slavnostní zahájení
8:15 – 11:30 rovinné dráhy
11:30 – 13:00 skok vysoký
13:00 – 16:30 parkury
16:30 – 18:00 skok daleký 
18:00  vyhlášení Mistrů ČR

Program bude upraven po uzávěrce přihlášek podle počtu přihlášených startů.

Podmínky trati: 
Plocha závodní dráhy je 30 x 12 m, povrch bude pokryt kobercem.
Všechny disciplíny budou probíhat na jedné dráze, rovinná dráha bude lomená.

Hodnocení rovinné dráhy a parkuru: Závod rovinné dráhy a parkuru probíhá jako dvoukolový. První kolo je kvalifikační, kterého se účastní všichni závodníci. Druhé kolo je finálové, do kterého postupuje prvních 10 z prvního kola a ti, kteří mají stejný počet chyb jako 10. králík. Do výsledku se započítává součet výsledků prvního a druhého kola. Časový limit a maximální čas běhů rovinné dráhy a parkuru bude stanoven rozhodčími a oznámen vždy před vyhlášenou disciplínou.

Skok vysoký: Počáteční výška skoku vysokého je 50 cm, do 70 cm výšky zvyšování po 10 cm, poté zvyšování po 5 cm.

Skok daleký: Počáteční délka skoku dalekého je 100 cm, do 200 cm délky prodlužování po 20 cm, poté po 10 cm.

Rozhodčí: 
Stanislav Čihák, Vítězslav Hajný, Miloslav Sedláček, Kateřina Štveráčková

Zdravotní podmínky:
Zdravotní přejímkou před začátkem soutěže musí projít všichni přítomní králíci a musí se prokázat platným Očkovacím průkazem (nebo Veterinárním potvrzením), ze kterého je zřejmé, že byli v případě první vakcinace nejméně 3 týdny před závodem vakcinováni proti myxomatóze a moru králíků a dále jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. Králíci, u nichž bude shledán nevhodný zdravotní stav, nebudou vpuštěni do prostoru závodu.

Ubytování králíků po dobu závodu: 
Ve vlastních přepravních boxech s pevným dnem, pořadatel ubytování nezajišťuje. Zázemí pro králíky bude v šatnách.

Startovné: 

Poplatek za závodníka 200 Kč
Každý start závodníka 100 Kč

Startovné zasílejte na účet klubu 246308486/0300. Jako variabilní symbol uvádějte 444, do zprávy pro příjemce uveďte jméno závodníka. Platba musí být připsána na účet klubu nejpozději v den uzávěrky přihlášek. Startovné je po uzávěrce přihlášek nevratné. 

Přihlašování:
Přihlášky budou přijímány nejpozději 11. 3
. 2024. Na pozdější změny nebude brán zřetel. Vyplněné přihlášky posílejte na mail mcr@kralicihop.eu. Přihláška je platná až po zaplacení startovného na účet klubu. Přihlášky bez čísel VP a neoficiální přihlášky nebudou přijímány. 

PŘIHLÁŠKA

Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit Soutěžním řádem ČSCH-KKH. Seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto řádem stvrzují soutěžící odesláním přihlášky k závodu.