Chci závodit

Žádost o Výkonnostní průkaz

Co dělat, když chci závodit v králičím hopu?

Příprava králíka

a) Králíka nelze vzít na závody bez předchozího alespoň dvouměsíčního tréninku. Závod je pro králíka stresující záležitost, pokud není řádně připraven. A tomu se samozřejmě všichni chceme vyhnout. Je to však zatím pouze na vaší vůli a soudnosti. Žádná oficiální omezení v tomto směru nejsou.

b) Králík musí v době startu na závodech být v dobrém výživném a zdravotním stavu. Po příchodu na závod se musíte s králíčkem zúčastnit zdravotní prohlídky. Na start samozřejmě nebudou připuštěna nemocná zvířata, není možné startovat s březími nebo kojícími samicemi!

c) Minimální věk králíka v soutěži je 5 měsíců u rovinné dráhy a parkuru, a 10 měsíců u skoku vysokého a skoku dalekého. Pokud byste si nebyli jisti, jak je váš králíček starý (například máte křížence, u kterého nikdo neví, kdy se narodil), o možnosti připustit jej poprvé na start rozhoduje přímo na závodu rozhodčí.

d) Králíček již od 9. 2. 2014 nemusí být pro oficiální závod nezaměnitelně označen. Pouze když bude králíček velmi úspěšný (získá titul Elitní), je nutné pro možnost registrování mláďat aplikovat králíčkovi mikročip. Čip doporučuji nechat aplikovat u veterinárního lékaře, který vám i vystaví Potvrzení o aplikaci čipu a dá vám několik samolepících štítků s číslem Mikročipu. Toto Potvrzení musíte uschovat a samolepící štítek nalepit na Žádost o evidenci v Plemenné knize.

e) Králíkovi musíte nechat vystavit Očkovací průkaz, nebo potvrzení veterinárního lékaře o provedeném očkování chovu. Upozorňuji však na to, že mnozí pořadatelé Očkovací průkaz vyžadují a jeho vystavení pro několik našich sportovních králíčků není zase tak drahá záležitost, takže bych jej doporučovala.

f) Očkování králíka musí být provedeno nejméně tři týdny před závodem a králík musí být v imunitě proti těmto nákazám: králičí mor (obvykle se udává 1 rok od data očkování), myxomatóza (obvykle 6 měsíců). Toto prosím nepodceňujte, protože všichni králíci musí projít zdravotní prohlídkou před začátkem soutěže. V případě nějakých nesrovnalostí vás nepustí na start!

g) Nakonec nesmíme zapomenout na povinnou výbavu králíka a to je postroj s vodítkem. Typ postroje není nikde stanoven. Pouze je nutné, aby králíčkovi dobře seděl, nebyl příliš utažený (aby ho netlačil při pohybu) ani příliš povolený (aby se mu při skákání nezachytila tlapka). Přílišné zdobení postroje třpytkami nedoporučuji, ale pravidla nic takového nezakazují, pokud nebrání v pohybu králíčka. Zato je velký důraz kladený na délku vodítka, kdy minimální délka vodítka je stanovena na 2m. Lze použít jakékoliv delší vodítko s malou karabinou, koupit se dají i na některých králičích závodech. Spojování dvou vodítek karabinou do jednoho na závodech použít nelze. Lepší je jejich sešití dohromady.

Příprava pro závodníka

a) Minimální věk závodníka na závodech je 7 let. Rozhoduje datum konání závodu. Mladší osobu není možné na oficiální závody podle Soutěžního řádu připustit. Kdo jste si někdy skákat s králíčkem zkusil, jistě víte, že to není zas tak snadná záležitost. Je to krásná zábava, ale v žádném případě to není sport pro malé děti.

b) Důležité je rozhodnutí, zda se stanete členem klubu nebo nikoli. Samozřejmě není povinné přihlašovat se za člena klubu, do toho nutit nelze. Ale pokud se budete chtít tomuto sportu opravdu věnovat, je pro vás rozumné se členem klubu stát. Nečlen klubu smí závodit pouze v lehké třídě rovinné dráhy a parkuru. Všech ostatních disciplín se mohou účastnit pouze členové klubu. Roční členské příspěvky jsou 100 Kč pro dítě a 200 Kč pro dospělého člověka. K tomu samozřejmě zaplatíte 50 Kč registrační poplatek. Pokud byste se rozhodli pro vstup do Klubu králičího hopu, radím vyplnit a odeslat přihlášku včas! Váš vstup se začne počítat jednak od data zaplacení členských poplatků, ale hlavně od data vašeho přijetí do klubu, o čemž rozhoduje výborová schůze, která se schází pouze 1x měsíčně. Tak aby se vám nestalo, že přes veškerou snahu v den konání závodu nebudete členem klubu!

c) Pro řádné vyplnění přihlášky do klubu je nutné potvrzení některé Základní organizace ČSCH. Podle současných stanov ČSCH musí být člen klubu současně také členem některé ZO. (pokud taková existuje). Pokud jím nejste, je nutné do některé ZO vstoupit. Ideální je ZO v místě vašeho bydliště (pokud o žádné nevíte, je možné ji nalézt na webu cschdz.eu v sekci Odkazy), se kterou třeba budete moci v budoucnosti spolupracovat při pořádání závodů nebo vysílání naopak se nechat vyslat na různé soutěže. Jako možnost se nabízí i specializované ZO, jako jsou např. ZO morčat, ZO koček apod., od nich však žádnou pomoc v budoucnosti neočekávejte, jejich náplní není chov králíků.

Závodící dvojice

a) Závodící dvojici tvoří člověk (závodník) a jeho králík. V jeden den smí králík startovat pouze v jedné závodní dvojici. My lidé jsme na tom lépe, můžeme v jeden den startovat klidně s 10 ti králíky.

b) Každá závodící dvojice musí mít svůj Výkonnostní průkaz. Každá závodní dvojice musí při svém každém startu „Výkonnostní průkaz“ předat pořadateli. Žádost o jeho vystavení je opět k dispozici ve složce „Ke stažení“ na klubovém webu. Tuto vyplněnou žádost odešlete elektronicky na evidenci výkonnostních průkazů (v současné době P. Molkupová). Po zaplacení 50 Kč (pro nečleny klubu 100 Kč) vám vystaví a zašlou poštou Výkonnostní průkaz. Myslete na to, aby byla dostatečná časová rezerva před prvním závodem, kterého se chcete účastnit. Po zaslání žádosti a zaplacení poplatku má totiž evidence výkonnostních průkazů lhůtu 14 dní na zaslání vašeho VP na vaši zadanou adresu. V případě, že Váš králíček nemá registrační značky, musíte po obdržení Výkonnostního průkazu zevnitř na přední stranu nalepit fotografii králíka.

c) V disciplínách Rovinná dráha a Parkur musíte vždy začínat závodit v Lehké třídě, pokud ovšem nemá králík již předchozí závodní zkušenosti. To si potom můžete si vybrat kteroukoliv králíkem předtím dosaženou výkonnostní třídu, kromě Elitní. Do té je nutné se probojovat, tedy získat více než 3 body v Těžké výkonnostní třídě.

d) Podmínky pro přestup do vyšších výkonnostních tříd jsou: získat minimálně 3 a maximálně 20 bodů. Stejná podmínka pro přestup platí ve všech výkonnostních třídách. Při získání 20 výkonnostních bodů již přestoupit musíte. Jedinou výjimku tvoří lehká třída, zde můžete s králíkem zůstat celý jeho život. Body získané v této třídě se však nezapočítávají do klubové soutěže.

e) Do nižší výkonnostní třídy (pokud by se například králíčkovi nedařilo) přestoupit nesmíte! Potom zbývá jen pravidelně trénovat a doufat ve zlepšení výkonnosti králíka. Pokud by se nedařilo ze zdravotních důvodů, anebo králíkovi byly více než 5 let, je možné s králíkem přestoupit do třídy Veteráni. Přestup ze zdravotních důvodů musí být na základě potvrzení veterinárního lékaře.

f) Výkonnostní průkaz musíte předkládat vždy při příjezdu na oficiální závody. Rozhodčí a pořadatelé vám tam po skončení závodu vždy zapíší vaše dosažené výsledky v jednotlivých disciplínách a také body za umístění ve výkonnostních třídách, tak jak jsem to popisovala v předchozích bodech. Body se pro členy klubu započítávají do klubové soutěže.

g) Výkonnostní průkaz si hlídejte! Bez jeho předložení vás nepustí na další závody a při ztrátě se musí žádat o vystavení duplikátu, což stojí 200,-Kč.

Pokud jste již všechno připravili a všechno správně rozhodli, můžete se závodů zúčastnit. Některé závody si vyberte a pusťte se do vyplňování přihlášky (kterou samozřejmě musíte odeslat pořadateli včas – do data uzávěrky!).

Nezapomeňte řádně vyplnit všechny požadované informace a do kolonky „Číslo výkonnostního průkazu“ (pokud jdete na první start s králíčkem) vepište „Podaná žádost“.  A nezapomeňte ji opravdu podat!

Až vyrazíte se svým ušákem na závodní dráhu, přeji vám všem hodně úspěchů, radosti a spokojenosti. Hlavně klidné nervy a králíčka vždy za všechno pochvalte! Není tam ze své vůle, závodí pouze ze své lásky k vám. A to si vždy zaslouží pochvalu!

sepsala Lada Šípová-Krejčová, předsedkyně ČSCH-KKH

10. 1. 2018