Individuální uchovnění

Forma uchovnění králíků v době, kdy není možné pořádat závody a v rámci opatření je možné takto králíka uchovnit. Jde o oficiální posouzení výkonu králíka rozhodčím dle Soutěžního řádu. Je možné králíka uchovnit ve skoku vysokém nebo dalekém. 

Podoba individuálního uchovnění se bude odvíjet od aktuálně platných nařízení.

Výkony králíků budou rozhodčím natočeny a zveřejněny na webu.

Podmínky a limity

Účastnící se králíci musí být dle Soutěžního řádu starší 10 měsíců a musí se prokázat platným očkovacím průkazem. Přejímku králíků, kterou musí absolvovat všichni králíci, zajistí přítomný rozhodčí. Králíci, kteří jsou již chovní, se nemohou účastnit. Králík může v rámci 1 dne skákat jen v 1 disciplíně. Výkon bude zapsán rozhodčím do Výkonnostního průkazu.

Skok vysoký – Počáteční výška skoku vysokého je 40 cm, zvedá se po 5 cm (je možné vynechávat). Pokud se králík uchovní (skočí 70 cm), nepokračuje dál. Mezi jednotlivými koly si může vodič zvolit 5 minutovou přestávku.

Skok daleký – Počáteční délka skoku dalekého je 40 cm, prodlužuje se po 20 cm (je možné vynechávat). Pokud se králík uchovní (skočí 180 cm), nepokračuje dál. Mezi jednotlivými koly si může vodič zvolit 5 minutovou přestávku.

Poplatky

10 Kč za každého králíka
proplacení nákladů rozhodčímu (5 Kč za 1 km)

Přihlašování

Prosíme o poslání poptávky o uchovnění na mail uchovneni@kralicihop.eu. Termín, čas a místo bude poté domluveno individuálně s rozhodčím a dle celkového zájmu o uchovnění. Individuální uchovnění lze uskutečnit v jeden den na stejném místě pro více osob, které budou mít předem přidělený časový blok.

POPTÁVKA

Všichni vodiči jsou povinni se řídit platným Soutěžním řádem ČSCH-KKH. Seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto řádem stvrzují zasláním poptávky.