Členství v klubu

Pro zájemce o členství: 

  1. Pro řádné vyplnění přihlášky do klubu je nutné potvrzení některou Základní organizací ČSCH. Podle současných stanov ČSCH musí být člen klubu současně také členem některé ZO.
  2. Vyplněnou přihlášku odešlete elektronicky na mail clenstvi@kralicihop.eu.
  3. Současně s odesláním přihlášky zaplaťte jednorázové zápisné 50 Kč a roční členský příspěvek na bankovní účet klubu – 246308486/0300. Jako variabilní symbol prosím uveďte 222 a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. 
  4. Členem se stáváte po zaplacení členského příspěvku a schválení Vaší přihlášky výborem klubu.

Členský poplatek:

dospělý člen — 200 Kč / rok
člen do 18 let — 100 Kč / rok

Zápisné ve výši 50 Kč platí každý člen při vstupu do klubu. 

Snížené členské příspěvky platí člen i za ten rok, ve kterém dosáhne osmnáctých narozenin. Na měsíci narození nezáleží.

Členský příspěvek je třeba zaplatit nejpozději do 31. 12. předchozího roku, k němuž se placení členství vztahuje. Od roku 2022 tedy nebude členem ten, kdo nezaplatí do 31. 12. 2021.

Pokyny k vyplnění přihlášky:

  • Přihlášku stáhněte a vyplňte v počítači.
  • Vytiskněte, podepište (za nezletilé osoby podepíše zákonný zástupce) a nechte potvrdit u Základní organizace ČSCH, ve které jste členem.

Přihláška do klubu