Členství v klubu

Pro zájemce o členství: 

 1. Pro řádné vyplnění přihlášky do klubu je nutné potvrzení některou Základní organizací ČSCH. Podle současných stanov ČSCH musí být člen klubu současně také členem některé ZO.
 2. Vyplněnou přihlášku odešlete elektronicky na mail clenstvi@kralicihop.eu, popř. v listinné podobě na adresu Ke Stadionu 515, 394 70 Kamenice nad Lipou.
 3. Současně s odesláním přihlášky zaplaťte jednorázové zápisné a roční členský příspěvek (celkem 300 Kč) na bankovní účet klubu – 246308486/0300. Jako variabilní symbol prosím uveďte 222 a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. 
 4. Členem se stáváte po zaplacení členského příspěvku a schválení Vaší přihlášky výborem klubu. O přijetí budete vyrozuměni písemně spolu s přiděleným členským číslem.

Členský poplatek:

200 Kč / rok (bez ohledu na věk člena)

Zápisné ve výši 100 Kč platí každý člen při prvním i opakovaném přijetí do klubu. 

Pro stávající členy je třeba členský příspěvek zaplatit nejpozději do 31. 12. daného roku pro prodloužení členství v dalším roce. Od roku 2025 tedy nebude členem ten, kdo nezaplatí do 31. 12. 2024. Rozhodující je datum připsání platby na účet klubu. Pokud nebude platba do uvedeného data připsána na účet klubu, automaticky zaniká členství v klubu. 

Pokyny k vyplnění přihlášky:

 • Přihlášku stáhněte a vyplňte v počítači.
 • Vytiskněte a podepište (za nezletilé osoby podepíše zákonný zástupce).
 • Nechte přihlášku potvrdit u Základní organizace ČSCH, ve které jste členem.

Přihláška do klubu

Výhody člena klubu:

 • na závodech se může účastnit všech výkonnostních kategorií 
 • možnost kvalifikovat se a účastnit Mistrovství České republiky
 • umístit se v Klubové soutěži
 • může mít vlastní chovatelskou stanici a odchovávat pod ní sportovní králíky
 • člen starší 18 let se může stát odpovědným pořadatelem a pořádat závody v králičím hopu
 • nižší cena za vystavení Výkonnostního průkazu