Rozhodčí

Předseda sboru rozhodčích:

Miloslav Sedláček – rozhodci@kralicihop.eu

Sbor rozhodčích:

JMÉNOBYDLIŠTĚKONTAKT
Kateřina BaštováČeská Veskatkabastova@seznam.cz
+420 607 257 983
Stanislav ČihákHulicecihak.stano@seznam.cz
+420 736 622 594
Petr DavidŠtěpánovchovatele.stepanov@centrum.cz
+420 774 710 391
Viktorie GalliePrahav.gallie@gmail.com
+420 607 793 540
Vítězslav HajnýŽatecrenata.hajna@tiscali.cz
+420 720 164 389
Mária KamenickáPoprad, SKmkamenicka08@gmail.com
+421 915 236 856
Barbora KohoutováKamenice nad Lipoukohoutova.barca@seznam.cz
+420 739 940 207
Jana KomarovováIvančicejana.pitrochova@seznam.cz
+420 777 877 631
Erika MelušováKežmarok, SKgveduz@azet.sk
Miloslav SedláčekHoliceslavek333@seznam.cz
+420 702 207 123
Petra SvatoňováNeratovicesvatonpetra@seznam.cz
+420 737 307 463
Lada Šípová KrejčováPrahasipovalada@gmail.com
+420 603 576 168
Kateřina ŠtveráčkováKamenné Zbožímarvankat@seznam.cz
+420 721 580 350
Petra VojtováPrahafefule@gmail.com
+420 603 584 427
Adéla VyvlečkováTroubkyadela.vyvleckova@gmail.com
+420 724 911 751

Zkušební komise rozhodčích pracuje ve složení:

Petr David, Lada Šípová Krejčová, Petra Vojtová, Vítězslav Hajný, Miloslav Sedláček, Barbora Kohoutová

Zkoušky rozhodčích
Zájemci o zkoušky rozhodčích v příštím roce se mohou hlásit písemně na rozhodci@kralicihop.eu do 31. 12. 2022. Po schválení zkušební komisí rozhodčích se zájemce stává adeptem a může vykonávat povinnou praxi. 

 • Rozhodčí musí být členem klubu, být starší 18 let a musí složit rozhodcovské zkoušky. 
 • Rozhodčí je spravedlivý, nestranný a řídí se Soutěžním řádem.
 • Budoucí rozhodčí se musí účastnit jako stínový rozhodčí minimálně 5 závodů a poté úspěšně složit zkoušku.
 • Pokud rozhodčí zároveň soutěží jako závodník, nesmí se podílet na stavbě trati rovinné dráhy nebo parkuru ve výkonnostní kategorii, ve které soutěží.

Povinnosti rozhodčího:

 • Před začátkem soutěže seznámit závodníky s podmínkami závodu (časový limit, maximální dobu běhu, způsob hodnocení soutěže apod.). V případě nenadálých okolností má rozhodčí právo tyto podmínky po dohodě s pořadatelem změnit. Vždy však před začátkem konkrétního závodu tak, aby pro všechny závodníky byly vytvořeny stejné podmínky.
 • Vyzvat ke startu soutěžící dvojici.
 • Během běhu řádně dohlížet na správný průběh soutěže. Vždy se snažit vidět na všechny pohyby králíka tak, aby pohled na králíka nic nezakrývalo.
 • Po dokončení běhu oznámit počet přidělených trestných bodů a čas soutěžící dvojice.
 • V případě diskvalifikace či udělení napomenutí, je nutno toto oznámit veřejně ihned po ukončení běhu dvojice nebo ihned po zjištění důvodu.
 • Řádně vést nebo dohlížet na vedení evidence závodních výsledků. Po ukončení soutěže musí rozhodčí v daném běhu svým podpisem potvrdit správnost výsledkové listiny (ručně psané nebo i v tištěné podobě). Dále předat výsledky odpovědnému pořadateli závodu, který je předá evidenci ČSCH- KKH.

Zkoušky rozhodčích:

 1. Část – praktická zkouška
 2. Část – písemná zkouška
 3. Část – ústní zkouška

Sbor rozhodčích si mezi sebou volí 6 člennou zkušební komisi. Zkoušek se musí účastnit minimálně 3 členové této komise.

Zkoušky probíhají 1x ročně, zhruba půl roku po schůzce rozhodčích a poslední změně Soutěžního řádu. Zkoušky musí proběhnout při předem určených závodech.

Adept na rozhodčího má celkem 3 pokusy o složení zkoušky. Pokud při zkoušce v kterékoliv části neuspěje, může být přezkoušen až na dalších zkouškách za rok. Bude znovu přezkoušen ze všech částí zkoušky.

Přihláška rozhodčího

Žádost o absolvování zkoušky rozhodčího