Kvalifikace na 9. Mistrovství Evropy

Mistrovství Evropy se mohou zúčastnit pouze členové klubu, kteří se kvalifikují.

Jsou vyhlášeny 2 závody, které slouží jako kvalifikační na 9. Mistrovství Evropy. Kvalifikační závody jsou určeny výhradně pro kvalifikaci králíků (nebudou přidělovány postupové body). Ke kvalifikaci není nutná účast závodní dvojice na obou závodech v dané kategorii. Kvalifikačních závodů se může účastnit pouze člen klubu.

TERMÍNY a MÍSTA KONÁNÍ

2. 3. 2024
Tábor, Sportovní hala Míru
adresa

10. 3. 2024
Říčany, Tělocvična Gymnázia Říčany
adresa

PODMÍNKY ÚČASTI

Na kvalifikačních závodech a poté i na Mistrovství Evropy musí závodní dvojice odstartovat v aktuální výkonnostní kategorii dané disciplíny. Závodníkovi není omezen celkový počet přihlášených startů a králíků.

LIMITY ZÁVODŮ

Vyhlášené disciplíny: 

  • rovinná dráha (lehká třída, střední třída, těžká třída, elitní třída)
  • parkur (lehká třída, střední třída, těžká třída, elitní třída)
  • skok vysoký
  • skok daleký

Program:

7:00 – 8:00 zdravotní přejímka
rovinná dráha (lehká třída, střední třída, těžká třída, elitní třída)
skok vysoký 
parkur (lehká třída, střední třída, těžká třída, elitní třída)
skok daleký

Podmínky trati: 
Plocha závodní dráhy je 40 x 14 m, povrch bude pokryt kobercem.
Závodit se bude na více drahách současně, rovinná dráha může být lomená.

Hodnocení rovinné dráhy a parkuru: první kolo a finále
Do finále postupují králíci dle jejich výsledku v prvním kole, postoupí přibližně 40% králíků (min. ale 20 králíků). Do konečného pořadí se počítá pouze finálový běh.

Skok vysoký: počáteční výška 60 cm, do 70 cm se zvedá po 10 cm, poté po 5 cm

Skok daleký: počáteční délka 100 cm, do 200 cm se prodlužuje po 20 cm, poté po 10 cm

Na kvalifikačních závodech nebudou uděleny body k přestupu, certifikáty uděleny budou.

Rozhodčí: Stanislav Čihák, Vítězslav Hajný, Miloslav Sedláček, Marek Vondrák

Zdravotní podmínky:
Zdravotní přejímkou před začátkem soutěže musí projít všichni přítomní králíci a musí se prokázat platným Očkovacím průkazem (nebo Veterinárním potvrzením), ze kterého je zřejmé, že byli v případě první vakcinace nejméně 3 týdny před závodem vakcinováni proti myxomatóze a moru králíků a dále jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. Králíci, u nichž bude shledán nevhodný zdravotní stav, nebudou vpuštěni do prostoru závodu.

Ubytování králíků po dobu závodu: 
Ve vlastních přepravních boxech, pořadatel ubytování nezajišťuje. Zázemí pro králíky bude v šatnách.

Startovné: 
Každý start závodníka – 50 Kč.
Startovné zasílejte na účet klubu 246308486/0300. Jako variabilní symbol uvádějte 555. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno závodníka. Platba musí být připsána na účet klubu nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

Přihlašování:
Přihlášky budou přijímány nejpozději 20. 2. 2024, na pozdější změny nebude brán zřetel. Vyplněné přihlášky posílejte na kvalifikace@kralicihop.eu. Přihlášky bez čísel VP a neoficiální přihlášky nebudou přijímány. Přihláška je platná až po zaplacení startovného na účet klubu.

PŘIHLÁŠKA

Na závodech nebudou oceněna žádná umístění.

Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit Soutěžním řádem ČSCH-KKH. Seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto řádem stvrzují soutěžící odesláním přihlášky k závodu. 

PODMÍNKY KVALIFIKACE

Závodní dvojice se musí zúčastnit alespoň jednoho kvalifikačního závodu v aktuální výkonnostní kategorii dané disciplíny a být úspěšná.

Rovinná dráha a parkur:
Kvalifikace v rovinné dráze a parkuru bude udělena na základě bodového hodnocení. Prvních 20 umístěných v disciplíně získá body dle tabulky (1. místo – 20 bodů … 20. místo – 1 bod). Pokud se závodní dvojice zúčastní obou závodů v dané kategorii a na obou získá body, bude počítán lepší výsledek. V případě shodného počtu bodů bude při určení kvalifikací zvýhodněný králík, který má v dané disciplíně kvalifikaci na MČR.

Skok vysoký a daleký:
Kvalifikace ve skoku vysokém a dalekém bude udělena na základě výkonů králíka (dle skočených cm).

Mistři ČR 2023 jsou kvalifikovaní automaticky. Kvalifikačních závodů se mohou zúčastnit, ale nebudou započítáni do bodové tabulky.

Kvalifikace budou uděleny a oznámeny 11. 3. 2024. Kvalifikovaní závodníci jsou poté povinni potvrdit svou účast do 14. 3. 2024.

Celkový počet startů, které budeme moct na mistrovství přihlásit, nám zatím oznámen nebyl.