Jak registrovat odchov

Registrátor KKH – Monika Davidová
mail: registrator@kralicihop.eu
adresa: Horní 30/27, 783 13 Štěpánov

PP = průkaz původu = rodokmen potvrzený klubem KKH
PK = plemenná kniha

Jak zaregistrovat vrh sportovních králíků s PP


Chovatel musí splňovat tyto podmínky:

 • být členem KKH
 • mít registrovanou chovatelskou stanici nebo si při odchovu prvního vrhu chovatelskou stanici registrovat.
 • majitel samice, který je mladší 18 let, musí budoucí vrh ještě před krytím nahlásit registrátorovi KKH, který vrh musí odsouhlasit (žádost)


Rodiče musí splňovat tyto podmínky:

 • oba rodiče musí být starší 10 měsíců
 • rodiče plánovaného vrhu nesmí mít do 4. generace žádného společného předka v rodokmenu (tzn., že když se položí vedle sebe rodokmeny budoucích rodičů, nesmí se tam opakovat žádný jedinec se stejným jménem/tetovacím číslem)


Možné kombinace:

❗️Od roku 2022 musí být všichni sportovní králíci s PP zapsáni v plemenné knize nebo závodit alespoň ve střední třídě (ST) rovinné dráhy či parkuru.

 • Sportovní králík s PP zapsaný v PK + Sportovní králík s PP zapsaný v PK
 • Sportovní králík s PP zapsaný v PK + Sportovní králík s PP v ST
 • Sportovní králík s PP zapsaný v PK + Nesportovní králík zapsaný v PK
 • Sportovní králík s PP v ST + Nesportovní králík zapsaný v PK
 • Nesportovní králík zapsaný v PK + Nesportovní králík zapsaný v PK 


Po narození mláďat:

Po určení pohlaví mláďat chovatel vyplní rodokmeny a připouštěcí potvrzení. O tiskopisy je možné požádat registrátora KKH.

Chovatel vyplní:

 • 2x připouštěcí potvrzení, na jehož zadní straně bude tabulka předků.
   • jako první se do tabulky na levé straně píšou samci, poté samice
 • počet rodokmenů shodný s počtem mláďat, na zadní straně bude opět vyplněná tabulka předků
   • počet registrovaných sportovních králíků ve vrhu není omezen na 8 ks

Vyplněné rodokmeny nechá chovatel potvrdit registrátorem ZO ČSCH, ve které je členem, na levé straně připouštěcího potvrzení i rodokmenů.

Vyplněné a orazítkované rodokmeny odešle chovatel poštou registrátorovi KKH, aby mláďatům byla přidělena registrační čísla.

Obálka bude obsahovat:

 • 2x připouštěcí potvrzení
 • rodokmeny
 • obálku, ve které budou rodokmeny zaslány zpět. Na obálce bude nadepsána adresa, na kterou mají rodokmeny přijít a nalepená známka

Pokud bude v rodokmenech nalezena chyba, má registrátor KKH právo rodokmeny vrátit chovateli na opravu.

Rodokmeny, které se dostanou k registrátorovi v době, kdy jsou mláďata starší 3 měsíců, nebudou potvrzeny. Rodokmeny musí být vystaveny do věku 3 měsíců mláďat. 

Poté, co se chovateli vrátí rodokmeny s přiřazenými čísly, nechá mláďata natetovat. Domluva osoby, která tetování provede, je povinností chovatele. Tetování mláďat by mělo proběhnout dříve, než mláďata opustí CHS. Chovatel je povinen označit všechna registrovaná mláďata.

Do 5 měsíců věku mláďat chovatel nahlásí registrátorovi KKH jména odchovaných králíků přiřazená k tetovacím číslům.


Čipování mláďat

Pokud se chovatel rozhodne nechat mláďata očipovat veterinárním lékařem, postup schvalování rodokmenů probíhá mírně odlišně.

Chovatel registrátorovi KKH nahlásí rodiče odchovaného vrhu do 2 měsíců věku mláďat. Po domluvě s registrátorem KKH nechá mláďata očipovat, čísla čipů vepíše/vlepí do jednotlivých rodokmenů i do obou připouštěcích potvrzení, které následně nechá orazit v ZO a pošle na potvrzení registrátorovi KKH. Obsah obálky viz předchozí kapitola. Rodokmeny musí být vystaveny do věku 3 měsíců mláďat.