Kvalifikace na 8. Mistrovství Evropy

Mistrovství Evropy se mohou zúčastnit pouze kvalifikované závodní dvojice. Kvalifikovat se může pouze člen klubu, kterému v termín ME bude minimálně 10 let.

REPREZENTACE A NÁHRADNÍCI

Reprezentace je označena žlutě. Další v pořadí jsou náhradníci.

Výsledky 1. závodu v Chlumci nad Cidlinou

Výsledky 2. závodu v Soběslavi

Výsledky 3. závodu v Jedovnici

Kompletní výsledky kvalifikací

Jsou vyhlášeny celkem 3 dvoudenní závody, které slouží jako kvalifikační na 8. Mistrovství Evropy. Kvalifikační závody jsou určeny výhradně pro kvalifikaci králíků (nebudou přidělovány postupové body). Ke kvalifikaci je nutná účast závodní dvojice na 2 závodech v dané kategorii (nelze se přihlásit pouze na 1 popř. na všechny 3 závody). Kvalifikačních závodů se může účastnit pouze člen klubu.

TERMÍNY a MÍSTA KONÁNÍ

27. – 28. 8. 2022
Chlumec nad Cidlinou
adresa

3. – 4. 9. 2022
Soběslav
adresa

17. – 18. 9. 2022
Jedovnice
adresa

PODMÍNKY ÚČASTI

Závodníkovi není omezen celkový počet přihlášených startů a králíků. Pouze pro lehké a střední třídy je omezení 5 králíků na závodníka v každé z disciplín. Závodník si může králíky rozdělit a účastnit se tak všech 3 závodů. Skoku vysokého a dalekého se mohou zúčastnit pouze králíci, kteří v těchto disciplínách na předchozích závodech skočili chovnost (V – 70 cm a D – 180 cm). Na obou kvalifikačních závodech musí závodní dvojice odstartovat v aktuální výkonnostní kategorii dané disciplíny. 

LIMITY ZÁVODŮ

Vyhlášené disciplíny: 

  • rovinná dráha (lehká třída, střední třída, těžká třída, elitní třída)
  • parkur (lehká třída, střední třída, těžká třída, elitní třída)
  • skok vysoký
  • skok daleký

Program:

SOBOTA NEDĚLE
7:00 – 8:00 zdravotní přejímka 7:00 – 8:00 zdravotní přejímka
rovinná dráha (lehká třída, střední třída) rovinná dráha (těžká třída, elitní třída)
skok vysoký  skok vysoký 
parkur (lehká třída, střední třída) parkur (těžká třída, elitní třída)
skok daleký skok daleký

Skoku vysokého a dalekého se závodní dvojice může zúčastnit pouze 1x za závod (víkend).

Podmínky trati: 
Plocha závodní dráhy je 40 x 20 m, povrch bude pokryt kobercem.
Závodit se bude na více drahách současně.

Hodnocení rovinné dráhy a parkuru: první kolo a finále
Do finále postupuje první polovina králíků podle výsledku z prvního kola (min. ale 20 králíků). Do výsledku se počítá součet obou běhů.

Skok vysoký: počáteční výška 50 cm, do 70 cm se zvedá po 10 cm, poté po 5 cm.

Skok daleký: počáteční délka 100 cm, do 200 cm se prodlužuje po 20 cm, poté po 10 cm.

Na kvalifikačních závodech nebudou uděleny body k přestupu, certifikáty uděleny budou.

Rozhodčí: sbor rozhodčích ČSCH-KKH

Zdravotní podmínky:
Zdravotní přejímkou před začátkem soutěže musí projít všichni přítomní králíci a musí se prokázat platným Očkovacím průkazem (nebo Veterinárním potvrzením), ze kterého je zřejmé, že byli v případě první vakcinace nejméně 3 týdny před závodem vakcinováni proti myxomatóze a moru králíků a dále jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. Králíci, u nichž bude shledán nevhodný zdravotní stav, nebudou vpuštěni do prostoru závodu.

Ubytování králíků po dobu závodu: 
Ve vlastních přepravních boxech, pořadatel ubytování nezajišťuje. Zázemí pro králíky bude v šatnách.

Startovné: 
Každý start závodníka – 50 Kč.
Startovné zasílejte na účet klubu 246308486/0300. Jako variabilní symbol uvádějte 551 (Chlumec) / 552 (Soběslav) / 553 (Jedovnice). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno závodníka. Platba musí být připsána na účet klubu nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

Přihlašování:
Přihlášky budou přijímány nejpozději 14 dní před každým závodem (přesná data uzávěrek jsou níže). Na pozdější změny nebude brán zřetel. Vyplněné přihlášky posílejte na kvalifikace@kralicihop.eu. Přihlášky bez čísel VP a neoficiální přihlášky nebudou přijímány. Přihláška je platná až po zaplacení startovného na účet klubu.

PŘIHLÁŠKA DATUM UZÁVĚRKY
Chlumec nad Cidlinou 12. 8. 2022
Soběslav 19. 8. 2022
Jedovnice 2. 9. 2022

Na závodech nebudou oceněna žádná umístění.

Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit Soutěžním řádem ČSCH-KKH. Seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto řádem stvrzují soutěžící odesláním přihlášky k závodu. 

UBYTOVÁNÍ

Chlumec nad Cidlinou: DDM 1 km od sportovní haly, cena 80 Kč / osoba / noc (v tělocvičně, vlastní spacák). 
Soběslav: Ubytovna přímo v areálu, cena 250 Kč / osoba / noc.
Jedovnice: Domov mládeže u sportovní haly, cena 300 Kč / osoba / noc.

Objednávka ubytování bude možná po přijetí přihlášky. 

Odpovědná osoba: Barbora Kohoutová – predseda@kralicihop.eu, +420 739 940 207

PODMÍNKY KVALIFIKACE

Závodní dvojice se musí zúčastnit 2 kvalifikačních závodů ve stejné výkonnostní kategorii dané disciplíny a být úspěšná. Kvalifikace v rovinné dráze a parkuru bude udělena na základě bodového hodnocení pro prvních 20 umístěných v disciplíně. (1. místo – 20 bodů … 20. místo – 1 bod). Kvalifikace ve skoku vysokém a dalekém bude udělena na základě výkonů králíka (dle skočených cm). 

BODOVÁ TABULKA

Mistři ČR 2022 jsou kvalifikovaní automaticky. Kvalifikačních závodů se mohou zúčastnit, ale nebudou započítáni do bodové tabulky.

Kvalifikace budou uděleny a oznámeny 19. 9. 2022.

Kvalifikovaný a přihlášený králík musí v dané třídě zůstat až do ME. Pokud králík přestoupí, nemůže se mistrovství zúčastnit.

OTÁZKY A ODPOVĚDI