Kvalifikace na 8. Mistrovství Evropy

Mistrovství Evropy se mohou zúčastnit pouze kvalifikované závodní dvojice. Kvalifikovat se může pouze člen klubu, kterému v termín ME bude minimálně 10 let.

Budou vyhlášeny celkem 3 dvoudenní závody, které budou sloužit jako kvalifikační na 8. Mistrovství Evropy. Místa konání kvalifikačních závodů budou ještě upřesněna a budou rozmístěna do různých částí ČR.

Kvalifikace budou uděleny a oznámeny 19. 9. 2022.

TERMÍNY ZÁVODŮ

27. – 28. 8. 2022

3. – 4. 9. 2022

17. – 18. 9. 2022

PODMÍNKY KVALIFIKACE

Závodní dvojice se musí zúčastnit 2 kvalifikačních závodů ve stejné výkonnostní kategorii dané disciplíny a být úspěšná. Kvalifikace v rovinné dráze a parkuru bude udělena na základě bodového hodnocení pro prvních 20 umístěných v disciplíně. (1. místo – 20 bodů … 20. místo – 1 bod). Kvalifikace ve skoku vysokém a dalekém bude udělena na základě výkonů králíka (dle skočených cm). 

BODOVÁ TABULKA

ÚČAST NA KVALIFIKACÍCH

Závodníkovi není omezen celkový počet přihlášených startů a králíků. Pouze pro lehké a střední třídy je omezení 5 králíků na závodníka v každé z disciplín. Závodník si může králíky rozdělit a účastnit se tak všech 3 závodů. Skoku vysokého a dalekého se mohou zúčastnit pouze králíci, kteří v těchto disciplínách na předchozích závodech skočili chovnost (V – 70 cm a D – 180 cm).
 Na obou kvalifikačních závodech musí závodní dvojice odstartovat v aktuální výkonnostní kategorii dané disciplíny. 

Mistři ČR 2022 jsou kvalifikovaní automaticky. Kvalifikačních závodů se mohou zúčastnit, ale nebudou započítáni do bodové tabulky.

LIMITY ZÁVODŮ

Vyhlášené disciplíny: 

  • rovinná dráha (lehká třída, střední třída, těžká třída, elitní třída)
  • parkur (lehká třída, střední třída, těžká třída, elitní třída)
  • skok vysoký
  • skok daleký

Program:

SOBOTA NEDĚLE
rovinná dráha (lehká třída, střední třída) rovinná dráha (těžká třída, elitní třída)
parkur (lehká třída, střední třída) parkur (těžká třída, elitní třída)
skok vysoký  skok vysoký 
skok daleký skok daleký

Skoku vysokého a dalekého se závodní dvojice může zúčastnit pouze 1x za závod (víkend).

Povrch dráhy: koberec

Hodnocení rovinné dráhy a parkuru: první kolo a finále
Do finále postupuje první polovina králíků podle výsledku z prvního kola (min. ale 20 králíků). Do výsledku se počítá součet obou běhů.

Skok vysoký: počáteční výška 50 cm, do 70 cm se zvedá po 10 cm, poté po 5 cm.

Skok daleký: počáteční délka 100 cm, do 200 cm se prodlužuje po 20 cm, poté po 10 cm.

Na kvalifikačních závodech nebudou uděleny body k přestupu, certifikáty uděleny budou.

Kvalifikovaný a přihlášený králík musí v dané třídě zůstat až do ME. Pokud králík přestoupí, nemůže se mistrovství zúčastnit.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Králík nezískává kvalifikaci za předem daný výkon ve skoku vysokém nebo dalekém (jako tomu je na MČR). Dle všech výsledků z kvalifikačních závodů budou králíci seřazeni a podle této tabulky rozdány kvalifikace.

Zatím bohužel nevíme přesný počet přidělených startů na ME pro české závodníky. Dle tabulky z minulých let bychom měli mít celkově 80 startů = 8 startů na disciplínu. V případě, že ostatní země nepřihlásí plný počet startů, budeme moci přihlásit další. Starty jsou jednotlivým zemím rozděleny podle počtu členů v klubu.

Ano, na mistrovství se závodí ve všech výkonnostních třídách (s výjimkou veteránů).

Na ME může být přihlášen pouze člen klubu, který se se svým králíkem kvalifikuje. Závodníkovi musí být v termín mistrovství minimálně 10 let.